Model Examen Java #1


1. Care dintre variantele urmatoare este gresita si de ce ?

Varianta A :

class A
{
int x;

void x() throws RuntimeException
{
throw new Throwable();
}
}

Varianta B :

class M extends NullPointerException
{
}

class A
{
void x() throws M
{
throw new RuntimeException();
}
}

2. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

int a[]=new int[3];
a={1,2,3};
System.out.println(a);

3. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

int a[]={1,2,3};
{
char b,a;
b=a[1];
a[1]=b;
}
System.out.println(a[1]);

4. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

String a=”1 “;
StringBuffer b=new StringBuffer(“2 “);

Vector d=new Vector();

d.add(a);
d.add(b);
((String)(d.elementAt(0))).concat(“salut”);
((StringBuffer)(d.elementAt(1))).append(“salut”);

System.out.println(d.elementAt(0));
System.out.println(d.elementAt(1));

5. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

class T
{
int a;

static int a(int a)
{
a=10;
System.out.println(a);
System.out.println(this.a);

return 0;
}

public static void main(String[] a)
{
a(4);
}
}

6. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

class T
{
int a;
int r;

T(int n,int a)
{
if(n==0) r=1;
else
if(n==1) r=a;
else
{
this(n-1,a);
r=r*a;
}
}

public String toString()
{
return “”+r;
}
}

class X
{
public static void main(String[] a)
{
System.out.println(new T(10,2));
}
}

7. Este vreo greseala in codul urmator (explicati) ?

class T
{
private int k;

T()
{
k=0;
}

T(int a)
{
k=a;
}
}

class C extends T
{
private int L;

C(int a)
{
L=a;
}
}

8. Este vreo greseala in codul urmator (explicati) ?

class T
{
T() throws RuntimeException
{
throw new RuntimeException();
}
}

9. Care dintre modificatorii public, private sau protected se pot aplica unei metode abstracte ? De ce ?

10. Care dintre modificatorii static, final, transient, synchronized se pot aplica unei metode abstracte ? De ce ?

11. Se pot instantia obiecte ale clasei Math ? Se poate exteinde clasa Math ? Explicati.

12. Ce rezultat are urmatorul cod (explicati) :

class a_class
{
static final double PI;
static
{
PI=3.14;
System.out.println(PI);
}
}

class T
{
public static void main(String[] a)
{
new a_class();
}
}

13. Care dintre urmatoarele variante genereaza eroare :

Varianta A :

class M
{
class M1
{
static int a;
}
}

Varianta B :

class M
{
static class M1
{
static int b;
}
}

14. Este vreo eroare in codul urmator (explicati) ?

class M
{
class M1
{
int a;
}
}

class T
{
public static void main(String []a)
{
M.M1 some=new M.M1();
}
}

15. Exista cuvantul rezervat package ? Daca da, la ce se foloseste ?

16. Cum se poate face ca portiunea de cod a unui constructor sa fie accesibila unui singur thread ? Dar daca exista mostenire sau autoapel al constructorului ?

17. Constructorii pot fi finali ?

18. Exista vreo eroare in codul urmator ?

class T
{
final int a()
{
return 0;
}

protected int a(int b)
{
return b;
}
}

19. Care este superclasa clasei Object ?

20. Dati un exemplu de utilizare a clasei FileDescriptor.

21. Ce afiseaza urmatoarea secventa de cod :

int a=1;
int b=2;

if((0>1)&&((++a)>(–b)));
System.out.println(a+” “+b);

22. Este o eroare ca o clasa publica sa nu fie declarata intr-un fisier cu acelasi nume ?

23. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

class C1
{
static void f()
{
System.out.println(“f1”);
}

void g()
{
System.out.println(“g1”);
}
}

class C2 extends C1
{
static void f()
{
System.out.println(“f2”);
}

void g()
{
System.out.println(“g2”);
}
}

C1 ob=new C2();
ob.f();
ob.g();

24. Este vreo eroare in codul urmator :

double b=2.3;
int c=b;

25. Este vreo eroare in codul urmator (explicati) :

int []a={1,2,3};
Object b=a;
System.out.println(b[0]+” ceva”);
byte []c=a;
System.out.println(c[0]+” ceva”);

26. Ce genereaza codul urmator (explicati) :

int x=0;
if(Double.isInfinite(2/x)) System.out.println(“Da”);
else System.out.println(“Nu”);

_____________________________________________________

27. Ce genereaza urmatorul program :

class C1
{
static void f()
{
System.out.println(“f1”);
}

void g()
{
System.out.println(“g1”);
}
}

class C2 extends C1
{
static void f()
{
System.out.println(“f2”);
}

void g()
{
System.out.println(“g2”);
}
}

C2 ob=(C2)(new C1());
ob.f();
ob.g();

a) eroare la compilare
b) exceptie la rulare
c) iesirea f2 g2
d) iesirea f1 g1
e) iesirea f1 g2
f) iesirea f2 g1

28 Este vreo eroare in codul urmator (explicati) ?

double b=2.3D;
double c=2.3d;
double e=1.2F;
float x=(float)(1.2E+1);

29. Exista si alti modificatori pentru interfete in afara de cel implicit si public ?

30. Metodele din interfete pot sa aiba corp ?

31. Care dintre modificatorii static, final, abstract, transient, synchronized se pot aplica metodelor declarate in interfete ?

32. Este corecta urmatoarea constructie (explicati) ?

abstract class some
{
abstract void x();

void x(int y)
{
y=10;
}
}

33. Care dintre urmatoarele este corecta (explicati) ?

a) interface x extends java.io.Serializable, java.io.Externalizable
{
int y=2;
}

b) interface x extends Object, java.io.Externalizable
{
float b=2.3f;
}

34. Care este rezultatul urmatorului cod (explicati) :

interface x
{
int b=10;
}

class some1 implements x
{
int b=20;
}

class some2 implements x
{
}

class test
{
public static void main(String[]a)
{
some1 o1=new some1();
some2 o2=new some2();

System.out.println(o1.b+” “+o2.b);
}
}

35. Exista cazuri in care se pot instantia interfete ?

36. Se dau :

1. fisierul some.java cu codul :

class xul
{
xul()
{
System.out.println(“Wonder …”);
}
}

2. fisierul sacx.java cu codul :

package x;

class T
{
public static void main(String[]a)
{
xul some=new xul();
}
}

3. ordinea sigura de compilare : javac some.java si apoi javac sacx.java.

Care este rezultatul ?

37. Schimband “some” cu “xul” si declarand clasa xul publica, care sunt modificarile ?

38. Ce reprezinta conceptul de persistenta usoara ?

39. Este vreo greseala in codul urmator ?

(new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(“some.out”))).writeBoolean(true);

40. Pot exista interfete vide ? Daca nu, de ce ? Daca da, dati exemplu.

41. Se poate aplica modificatorul synchronized pentru variabile membre ?

42. Ce inseamna implementare indirecta a unei interfete ?

43. Este posibil ca pe un lant de mosteniri de clase sa se piarda semnificatia metodelor din interfetele implementate ? (raspuns elaborat)

44. Un program ce foloseste parametrii dati la intrare, dar nu are interfata grafica sau cu tastatura si nu afiseaza la consola poate fi considerat ca are un UI ? Dar unul care nu face decat sa citeasca de la tastatura ?

45. Container este sau nu derivat din Component ?

46. Orice componenta are un LayoutManager ?

47. Care este diferenta dintre FlowLayout si layout-ul (null) ?

48. Specificati redimensionarile unui Panel cu BorderLayout cand fiecare din cele 5 zone contine macar o componenta.

49. Se poate modifica dinamic GridLayout ?

50. O componenta poate avea mai multe listner-e simultan ? Daca nu, de ce ? Daca da, care este efectul ?

51. Gestionarul FlowLayout este implicit pentru toate container-ele ?

52. Ce este un “articol” ( cu referire la interfata AWT ) ?

53. Canvas este clasa abstracta ?

54. Exista descendenti ai clasei Color ? ( creati deja )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: