Modele Examen .NET


Dezvoltare de aplicaţii în Visual Studio .NET
1. Fie urmatorul cod:
int a = 5;
object myObj = a;
int b = a + (int)a;
object suma = b;
Console.Write (a + “+” + (int)myObj + “=” + suma); // aici 2 boxinguri …
Cate operatii de boxing exista in codul de mai sus?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
——————————————————————————-
2. Fie urmatorul cod: public delegate void Action();
Ce reprezinta Action?
a. o variabila globala;
b. o metoda globala;
c. o clasa;
d. o interfata;
e. un eveniment.
——————————————————————————–
3. Fie urmatorul cod:
ArrayList myList = new ArrayList();
myList.Add (“student”);
myList.Add (“Popescu”);
myList.Add (“Nota”);
myList.Add (10);
for (int i=0; i<4; i++)
{
if (myList[i].GetType() == typeof(int))
** Console.Write (myList[i] as int);
else
Console.Write (myList[i] as string);
}
Ce se va intampla la compilare/executie?
a. Codul se compileaza, dar nu se afiseaza nimic;
b. Codul nu se compileaza. Eroare la linia (dati si o scurta explicatie) …. **
c. Codul se compileaza si se afiseaza: student Popescu Nota 10
d. Codul se compileaza si se afiseaza: 10 Nota Popescu student
e. Codul se compileaza si se afiseaza: student Popescu Nota
————————————————————————–

4. Care este diferenta intre operatorul de cast si operatorul “as”?
a. Nu exista nici o diferenta.
b. Operatorul de cast arunca o exceptie in caz de esec, iar operatorul “as” intoarce null.
c. Operatorul “as” arunca o exceptie in caz de esec, iar operatorul de cast intoarce null.
d. Operatorul de cast nu poate fi folosit decat pentru tipuri referinta.
e. Operatorul “as” nu poate fi folosit decat pentru tipuri referinta.
f. Operatorul “as” se foloseste numai in instructiuni “foreach”.
Exista doua raspunsuri corecte care formeaza solutia impreuna. Alegeti-le pe amandoua.
————————————————————————————-
5. Pentru a implementa propria clasa exceptie din ce clasa trebuie sa se deriveze?
a. Exception
b. ApplicationException
c. GeneralException
d. GlobalException
e. ConsoleAppException
f. WindowsAppException
Exista doua raspunsuri corecte, fiecare fiind o solutie la intrebare. Alegeti unul.
—————————————————————————————
6. Pentru a prinde toate exceptiile, care din urmatoarele secvente de cod este corecta?
a. catch (…) {}
b. catch (exception e) {}
c. catch (throwable t) {}
d. catch {}
—————————————————————————————–
7. int i = 10;
Care din urmatoarele secvente de cod este corecta?
a. string s= (string)i;
b. string s= sprintf (szBuff, “%d”, i);
c. string s= i.ToString ();
d. Nici una de mai sus.
—————————————————————————————–
8. Adevarat sau Fals:
Un handler pentru un eveniment trebuie sa fie declarat public.
a. Adevarat.
b. Fals.
————————————————————————————-
9. Daca m_value e o variabila membru declarata ca fiind readonly, care dintre urmatoarele initializari NU e corecta?
a. public static readonly int m_value=20;
b. m_value=20; // in constructor
c. m_value=20; // intr-o functie membru
d. m_value=20; // intr-un constructor static
e. Nu exista variabile readonly.
f. Variantele 1-4 sunt gresite.
—————————————————————————————-

10. Care dintre urmatoarele clase nu este o colectie .Net?
a. ArrayList
b. Vector
c. Hashtable
d. StringCollection
e. Nici una de mai sus.
—————————————————————————————–
11. Ce metoda trebuie apelata din program pentru a forta executia metodei OnPaint() pentru o fereastra windows?
a. Form.Repaint()
b. Form.Redraw()
c. Form.Invalidate()
d. Form.Paint ()
e. Nici una de mai sus.
——————————————————————————————-
12. Adevarat sau Fals:
Un client COM acceseaza un obiect .Net prin intermediul unui RCW (Runtime Callable Wrapper).
a. Adevarat.
b. Fals.
———————————————————————————————-
13. Adevarat sau Fals:
Un client COM acceseaza un obiect .Net prin intermediul unui CCW (COM Callable Wrapper).
a. Adevarat.
b. Fals.

———————————————————————————————
14. Pentru a specifica ce MyWebService este clasa care furnizeaza un serviciu web, care din urmatoarele linii este valida?
a. <%@ page Type=WebService Class=”MyWebService” %>
b. <%@ page Mode=WebService Class=”MyWebService” %>
c. <%@ page Mode=XmlWebService Class=”MyWebService” %>
d. <%@ WebService Class=”MyWebService” %>
e. Nici una de mai sus.
————————————————————————————————-
15. Stiind ca dlg este o instanta a clasei HelloWorldForm (care e o fereastra windows), cum va fi aceasta afisata?
dlg este creat asfel:
HelloWorldForm dlg = new HelloWorldForm ();
a. dlg.DoModal ();
b. dlg.ShowWindow ();
c. dlg.ShowDialog ();
d. dlg.ShowForm ();
e. Nici una de mai sus.
————————————————————————————————-
16. Care dintre urmatoarele optiuni este corecta pentru a face o metoda a unei clase accesibila clientilor unui serviciu web?
a.
b. [Web]
c. [WebMethod]
d.
e. Nici una de mai sus.
———————————————————————————————–
17. Proprietatile furnizeaza un mecanism pentru a _____________ valoarea unui atribut. (alegeti ceea ce se potriveste cel mai bine pentru a completa spatiul gol).
a. scrie
b. citi
c. scrie si citi
d. scrie sau citi
e. Nici una de mai sus.
————————————————————————————————-
18. Cum poate un programator sa elibereze memoria ocupata de un obiect, atunci cand acel obiect nu mai este necesar?
a. Apeland metoda Finalize() pentru acel obiect.
b. Apeland metoda Free() pentru acel obiect.
c. Apeland metoda Dispose() pentru acel obiect.
d. Toate de mai sus.
e. Programatorul nu poate forta compilatorul sa elibereze zona de memorie ocupa de un obiect.
——————————————————————————————————
19. Sunteti programator la firma BestSoft. Vi se solicită implementare unei forme Windows care furnizează online help utilizatorilor. Acestă funcţionalitate de help trebuie să fie disponibilă la apăsarea tastei F1. Textul de help se va afişa într-o fereastră pop-up asociată căsuţei de editare care deţine focusul. Ce metodă a clasei HelpProvider veţi folosi?

a.SetShowHelp
b.SetHelpString
c.SetHelpKeyword
d.ToString

20. Se defineşte clasa următoare:

public class Test
{

public delegate void MyDeleg();
public event MyDeleg MyEvent;

void MyHandler()
{…}
}

Cum se ataşează handlerul MyHandler evenimentului MyEvent?

a. MyEvent = new MyDeleg(MyHandler)
b. MyEvent = new MyDeleg(“MyHandler”)
c. MyEvent += new MyDeleg(MyHandler)
d. MyEvent = new EventHandler(MyHandler)
e. MyEvent.AddHandler(MyHandler)

21. Aţi observat, pe durata testării unei aplicaţii, că metoda TestMethod() aruncă din când în când excepţii de tipul IOException. Se crează, pentru a rezolva problema, două metode LogError şi CleanUp. Se ştie că LogError trebuie apelată doar dacă TestMethod aruncă o excepţie şi metoda CleanUp trebuie apelată atunci când execuţia metodei TestMethod s-a încheiat. Ce fragment de cod aţi utiliza?
a. try
{
TestMethod();
LogError();
}
catch(Exception e)
{
CleanUp();
}
b. try
{
TestMethod();
}
catch(Exception e)
{
LogError();
CleanUp();
}

c. try {
TestMethod();
}
catch(Exception e) {
LogError();
}
finally {
CleanUp();
}
d. try {
TestMethod();
}
catch(Exception e) {
CleanUp();

}
finally {
LogError();
}
———————————————————————————————
22. Prin intermediul căreia dintre următoarele variante se poate elimina un handler ataşat unui eveniment ?
a. Invoke()
b. RemoveHandler()
c. Operatorul -=
d. UnregisterHandler()
e. DeleteHandler()

23. Cum se poate întrerupe execuţia unui thread pentru 10 secunde?
a. System.Thread.Sleep(10);
b. System.Thread.Sleep(10000);
c. System.Threading.Thread.Sleep(10000);
d. System.Lang.Thread.Sleep(10000);

24. Intr-o aplicaţie ADO.NET, există următoarele obiecte: DataConnection1, de tip SqlDataConnection, DataAdapter1, de tip, SqlDataAdapter, DataSet1, de tip, DataSet. Cum se încarcă în DataSet1 numai informaţiile din tabela Studenti, din baza de date la care s-a realizat conexiunea (baza de date conţine mai multe tabele)?

a. se apeleaza DataSet.Add(DataAdapter1)
b. – se creaza DataAdapter1 prin drag-and-drop asupra tabelei Studenţi, utilizând fereastra Server Explorer;
– se apeleaza DataAdapter1.Fill(DataSet1
c. – se apeleaza DataSet1.Fill(DataAdapter1);

25. Având o clasa HelloWorld, derivată din System.Windows.Forms, cum se va afişa forma desemnată de acesta clasă din metoda Main()?
a. System.Application.Threads.Run(new HelloWorld())
b. System.Windows.Forms.Application.Run(new HelloWorld())
c. new HelloWorld();
d. a,b,c

26. Aplicaţia dumneavoastră are următoarele fişiere de resurse care conţin string-uri:
AppStrings.resx, AppStrings.fr.resx, AppStrings.fr-FR.resx, AppStrings.en.resx, AppStrings.en-US.resx. Aplicaţia va rula pe un calculator care are setată limba franceză (Canada), deci proprietatea CurrentUICulture este setată la fr-CA. Ce se va întâmpla la rularea aplicaţiei?
a. se folosesc stringurile din AppStrings.resx
b. se folosesc stringurile din AppStrings.fr.resx
c. se folosesc stringurile din AppStrings.en.resx
d. se folosesc stringurile din AppStrings.fr-FRresx
e. se aruncă o excepţie

27. Aplicaţia dvs. trebuie instalată în GAC. Ce trebuie să faceţi? (alegeţi două răspunsuri )
a. semnaţi assembly-ul cu un nume tare
b. semnaţi assembly-ul cu un certificat obţinut de pe web (de ex., VeriSign)
c. compilaţi aplicaţia având setată implicit configuraţia Release
d. nu se pot instala in GAC decât assembly-uri .NET Framework
e. folosiţi utilitarul gacutil

28. Care dintre următoarele condiţii trebuie îndeplinite pentru a putea instala o aplicaţie .NET utilizând comanda XCOPY?

a. maşina pe care se copie aplicaţia trebuie sa aibă instalat .NET Framework
b. aplicaţia trebuie să aiba referinţe către alte assembly-uri şi resurse partajate
c. aplicaţia nu trebuie să conţină fişiere .dll
d. aplicaţia trebuie semnată cu un nume tare

29. Ce puteţi face în cazul în care aplicaţia pe care tocmai aţi dezvoltat-o porneşte prea lent?

a. Precompilaţi aplicaţia utilizând Ngen.exe. Instalaţi-o pe calculatorul destinaţie.
b. Instalaţi aplicaţia pe calculatorul destinaţie. Precompilaţi aplicaţia utilizând Ngen.exe.
c. Precompilaţi aplicaţia utilizând compilatorul JIT. Instalaţi-o pe calculatorul destinaţie.
d. Instalaţi-o pe calculatorul destinaţie. Precompilaţi aplicaţia utilizând compilatorul JIT.

30. Se ştie că GarbageCollector-ul se ocupă de dealocările de memorie. Este corect să declarăm un destructor în cadrul clasei?
a. da b. nu

31. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?
a. Trace poate fi utilizată şi după generarea unei versiuni release a aplicaţiei
b. clasele Debug şi Trace sunt identice
c. clasa debug nu este disponibilă în versiunea release a aplicaţiei
d. proprietatea AutoFlush nu aparţine clasei Debug, dar aparţine clasei Trace
e. clasele Debug şi Trace gestionează fiecare câte o colecţie Listeners

32. O aplicaţie ADO.NET utilizează o conexiune la o bază de date MS Sql Server cu informaţii despre studenţi. In urma unei interogări în baza de date, se obţin un set de înregistrări referitoare la studenţi care trebuie vizualizate într-un DataGrid, DataGrid1, care este legat la un obiect DataView, DataView1. La apăsarea unui buton, datagrid-ul va afişa numai studenţii promovaţi (coloana Promovat conţine valorile True – promovat sau False – nepromovat). Ce fragment de cod trebuie folosit?

a. DataView1.RowFilter = “Promovat = True”
b. DataView1.RowStateFilter = “Promovat = True”
c. DataView1.Sort = “Promovat = True”
d. DataView1.ApplyDefaultSort = True
e. DataGrid1.RowFilter = “Promovat = True”

33. Fie x şi y două variabile de tipul int. Care dintre următoarele variante este cea corectă pentru a afişa valorile acestor variabile la consolă:

a. Console.Printf(“x=%d,y=%d”,x,y);
b. Console.WriteLine(“x=%d,y=%d”,x,y);
c. Console.WriteLine(“x={0},y={1}”,x,y);
d. nici una din cele de mai sus.

34. Care dintre următoarele fragmente de cod sunt incorecte?

a. string[,,] matrice;
b. string [][][] matrice;
c. int [][] matrice = new int[5][];
d. string [1,];

35. Care este metoda clasei OleDbCommand care întoarce o singură valoare ca rezultat al unei interogări asupra unei baze de date?

a. ExecuteNonQuery
b. ExecuteScalar
c. ToString
d. ExecuteReader

36. Fie urmatorul cod:
public class MyString {
public string str = null;
}
public class TestString {
void PrintString () {
string str1 = “first”;
string str2 = str1;
str2 = “second”;
MyString myStr1 = new MyString ();
myStr1.str = “third”;
MyString myStr2 = myStr1;
myStr2.str = “fourth”;

Console.Write (str1 + “ “ + str2 + “ “ + myStr1.str + “ “ + myStr2.str);
}
}
Ce se va afisa la apelul metodei PrintString ()?
a. first second third fourth
b. second second fourth fourth
c. second second third fourth
d. first second fourth fourth
e. first second third third

37. Creati o aplicatie care trebuie folosita in intranetul de la facultate. Toate computerele client folosesc Internet Explorer ca browser web. Pentru a distribui aplicatia pe toate computerele trebuie creat un kit de instalare. Acest kit de instalare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– Este pus intr-un director de pe retea, de unde poate fi accesat de toate conputerele din intranet;
– Este accesibil printr-un link dintr-o pagina web;
– Include si un uninstaller

Ce tip de proiect creati pentru a face kitul de instalare?
a. CAB project;
b. merge module project;
c. setup project;
d. Web setup project;

38. Cum se numeşte fişierul de configurare al unei aplicaţii cu numele “MyApp.exe”?
a. MyApp.config
b. MyApp.exe.config
c. MyApp.config.exe
d. App.config

39. Care dintre următoarele variante permite setarea limbii române în fişierul de configurare al aplicaţiei:
a.
b.
c.
d.

40. Care sunt modificatorii de acces in .NET?
a. protected, private, internal, public, public internal
b. protected, private, internal, public
c. protected, private, public
d. protected, private, internal, public, global
e. protected, private, internal, public, protected internal

41. Care este fereastra de debug care afişeză toate variabilele din cadrul procedurii curente?
a. Watch b. Autos c. Locals d. Debug e. Output

42. Cum se defineşte o proprietate read-only?
a. folosind cuvântul cheie readonly în declaraţia proprietăţii
b. se defineşte numai getter-ul
c. nu există proprietăţi readonly
d. datele membre accesate de proprietate sunt declarate readonly

43. Care este clasa din care se derivează pentru a crea un custom control?
a. UserControl b.CustomControl c. Control d. Button e. BaseControl

44. Care este principalul eveniment implicat în printarea documentelor?
a. PrintPageEvent b. PagePrint c. PrintPage d. StartPrint e. Print

45. Când se lansează evenimentul PrintPage?
a. la apelul metodei PrintDocument. StartPrint
b. la apelul metodei PrintPageEventArgs.Graphics.Print
c. la apelul metodei PrintDocument.Print
d. la apelul metodei PrinterSettings.Print

46. Trebuie să printaţi un document care are 2 pagini. Se observă că la printare apare numai prima pagină, cea de-a doua fiind complet ignorată. Care este cauza cea mai probabilă a problemei?
a. proprietatea HasMorePages nu a fost setată pe true
b. nu s-a stabilit o valoare suficient de mare pentru proprietatea MarginBounds.Height
c. nu s-a stabilit o valoare suficient de mare pentru proprietatea PageBounds.Height
d. nu s-a apelat metoda Print pentru fiecare pagină
e. a survenit o pană de curent pe durata printării

47. Un manifest nu conţine:
a. identitatea assembly-ului
b. permisiuni de securitate
c. fişiere de resurse
d. lista fişierelor de resurse

48. Care este clasa care gestionează accesul şi interogarea resurselor partajate într-un assembly?
a. ResourceHandler b. ResourceManager c. ResourceCollection d. ResourceReflection

49. Care din următoarele variante nu reprezintă un tip de securitate in .NET Framework? (alegeţi 2 variante)
a. declarativă b. imperativă c. explicită d. globală e. custom

50. Care este utilitarul care permite vizualizarea permisiunilor asociate unui assembly?
a. ViewPermission.exe b. PermissionViewer.exe c. Permview.exe d. PermView.exe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: