Modele Examen ACSO


examen laborator ACSO, 2011
multumiri lui Ionut si Adrian care ne-au trimis aceste modele.

Biletul 13:

Să se scrie în limbaj de asamblare o functie definită astfel:
void rotateVector(int *v,int n,int pos);

– parametrul v este adresa primului element al unui vector
– parametrul n reprezintă numărul de elemente din vector
– parametrul pos reprezintă numărul de poziŃii cu care se va roti vectorul
FuncŃia deplasează elementele vectorului cu pos poziŃii.
Exemplu: fie vectorul V={10, 5, 20, 8, 30}. După apelul rotateVector(V,5,2), vectorul va
arăta în felul următor: {8, 30, 10, 5, 20}.

Biletul numărul 14:

Să se scrie o funcție f(int n) ce primește ca parametru variabila int n și returnează rezultatul calculului:
2 + 2*4 + 2*4*6 + 2*4*6*8 + … +2*4*6*8*…*2n.

Bonus: 4 modele de examen la ACSO din 2008
model_acso

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: